Josh Kalita
 

Tournament Date(s) Rounds Scores Par Rank
UK Bluegrass Invitational 9/17-18/2011 3 84-71-75=230   +17   t-61st/87
Butler Spring Invitational 3/26-27/2012 2 80-82=162   +18   t-51st/69
Beu Mussatto Invitational 4/2-3/2012 3 85-87-76=248   +32   t-71st/87
Wolfpack Spring Open 4/14-15/2012 2 76-78=154   +10   t-48th/90
Earl Yestingsmeier Invitational 4/21-22/2012 3 80-72-84=236   +26   t-65th/92
SEASON TOTALS 13 1030 Avg. 79.23 +8 -